Адрес: 225295, г. Ивацевичи, ул. Советская, 24. Телефоны: 8 (01645) 93496, 8 (01645) 93289, Email: ivacb@mail.ru                        

 

Книжные новинки

 

Смирнов, Н. И. Особый фронт. Герои, отступники, судьбы... / Николай Смирнов. - Минск : Звязда, 2019. - 389, [2] с., [16] л. фот.

В книге рассказывается о некоторых неизвестных, полузабытых, а то и вовсе забытых страницах невиданной эпопеи сопротивления агрессору в годы Великой Отечественной войны, о том что предшествовало в Европе этим трагическим событиям в истории, о судьбах и делах разных людей, воевавших в тылу врага в составе спецгрупп Разведывательного управления Красной Армии, НКВД-НКГБ СССР и БССР, партизанских отрядов, бригад и соединений ЦШПД, БШПД, и совсем юных подпольщиках, партизанах, оставивших свой яркий след на белорусской земле в годы той долгой, невероятной по накалу и людским потерям битвы, и о том в каких суровых, зачастую нечеловеческих условиях приходилось им бороться и жить.

 

Бутевич, А. И. Тайны Несвижского замка : путешествие вглубь столетий с Владиславом Сырокомлей / Анатолий Бутевич ; перевод с белорусского [автора ; фото: В. Щелк и др.]. - Минск : Звязда, 2019. - 239 с.

Книга рассказывает о наиболее значимых и занимательных страницах истории Несвижского замка, города Несвижа и рода князей Радзивиллов, которые считались некоронованными королями.

 

 

 

Дудзюк, З. І. Брэст : храналагічны даведнік / Зінаіда Дудзюк. - Брэст : Альтернатива, 2019. - 93 с.

Кніга апавядае пра галоўныя гістарычныя падзеі, выкладзенныя ў храналагічным парадку,якія ад старажытнасці да цяперашняга часу ўплывалі на існаванне горада Брэста і жыццё ягоных жыхароў.

 

 

 

 

 

 

100 достопримечательностей Брестчины = 100 places to discover in the Brest region / [редактор В. Шпарло ; составители: Н. Васюк и др. ; перевод на английский: Ю. Огиевич, А. Седнев ; фото Н. Чеберкуса, А. Рыбачука]. - 2-е изд.. - Брест : Рекламно-информационное агенство "Вечерний Брест", 2019. - 64 с.

В книге представлено ровно сто наиболее привлекательных, знаковых и одновременно значимых объектов нашей славной истории и культуры, удивительных творений природы и архитекторов.Каждый из 16 районов области, а также Брест, Барановичи и Пинск представлены в книге отдельным разделом, что делает ее весьма удобной по навигации и одновременно востребованной в любом уголке Брестчины.

 

Матусевич-Лысенко, З. А. Наталия Гайда. Примадонна : штрихи к портрету / Зоя Матусевич-Лысенко. - Минск : Мастацкая літаратура, 2019. - 124, [2] с., [44] л. ил., цв. ил., портр.. - (Наш современник)

В книге раскрывается жизненный и творческий путь народной артистки Беларуси Наталии Гайды, с именем которой отождествляется становление и развитие жанра оперетты и музыкальной комедии в Беларуси. Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся театральным искусством.

 

 

 

 Гапееў, В. М. Праклён : раман / Валер Гапееў. - Мінск : Галіяфы, 2013. - 542, [3] с.

Першы беларускі раман пра сучаснасць, у якім містычнае і міфалагічнае адваёўвае сваё права на існаванне ў рэчаіснасці і робіцца неад'емнай часткай нашага жыцця. Пакутлівыя пошукі выхаду з-пад улады Праклёну прыводзяць да неабходнасці паверыць. У рамане выяўляюцца тыя сілы, якія ўпарта адносіліся да міфічных толькі таму, што адным не хапала моцы паверыць і прыняць відавочнае, а другім хапала розуму і ўлады выдаваць сапраўднае за казкі і легенды. 
 

 

 

 

 Гапееў, В. М. Пазл : раман / Валер Гапееў. - Мінск : Галіяфы, 2018. - 326, [1] с.

Што наш лёс, як не вынік дзейнасці дзясяткаў і соцень чалавек вакол? Што містыка, як не збег шматлікіх абставін? Што чалавек у сістэме? Жывёлінка дрыжачая ці права мае на свой суд, калі сляпыя і глухія суд дзяржаўны, суд людскі і суд Божы? Што ўрэшце наша жыццё, як не адзіны вялізны пазл, дзе кожны фрагмент счапляецца з іншымі, якія не намі маляваліся, не намі выразаліся… Жорсткі рэалізм на зрэзе сучаснага беларускага грамадства з героямі ад уладных чыноўнікаў да бадзякоў, без міфаў пра талерантнасць і рахманасць, без сентыментаў і спробаў шкадавання — у новым рамане Валера Гапеева. 

 

 

 Брава, А. В. Садомская яблыня : раман / Алена Брава. - Мінск : Галіяфы, 2018. - 335 с.

У новым творы аўтаркі правакацыйнага рамана «Менада і яе сатыры» тэлевядоўца Інга Куродым вядзе свой прыватны рэпартаж, поўны горкага сарказму, з эпіцэнтра «звычайнай надзвычайнай сітуацыі», дзе жанчыны — «зручныя чалавекаадзінкі штатнага раскладу». Грамадства гатовае бачыць у жанчыне найперш маці, потым — працаўніцу, істоту «прыгожую, пяшчотную і крышачку ранімую, асабліва ў дзень, калі чутныя першыя цяжкія крокі вясны па нашай планеце, і вам дораць кветкі з антыпрыгарнымі патэльнямі». З юнацтва Інга Куродым гуляла па чужых правілах, але больш не можа даць рады свайму задушанаму гневу. Раман можна прачытаць як пазбаўленую табу споведзь сучасніцы, як сатыру на карумпаваную правінцыйную бюракратыю альбо як «гісторыю хваробы». Гумар ідзе побач з сімвалам і міфам, саладжавая мова ружовага чытва змяняецца брутальным прастамоўем, бязлітасны псіхалагічны аналіз суседнічае са шчырасцю інтымнага дзённіка. «Садомская яблыня» прапануе задумацца над вострасучасным і вечным. 
 

 Зайка, А. Крыніцы і вытокі : нарысы з гісторыі і культуры Івацэвіччыны / Алесь Зайка. - Брэст : Брэсцкая друкарня, 2019. - 179 с., [28] л. іл.

Аснову кнігі склалі артыкулы, якія друкаваліся ў перыядычным друку апошнія 30 год. У 2019 годзе мы будзем адзначаць 500-годдзе Івацэвіч. Аўтар не абышоў увагай такую знамянальную дату ў гісторыі раена і прысвяціў асобны нарыс, у якім апавядае пра даўніну і сучаснасць горада Івацэвічы. Краязнаўца апавядае пра землякоў, якія пакінулі значны след у гісторыі нашай Бацькаўшчыны (Іван Храптовіч, Алена Глінская, Васіль Тышкевіч, Іван, Мялешка, Міхал Агінскі, Міхаіл Гамаліцкі, Францішак Юндзіл, Канстанцін Хруцкі ды інш.), а таксама пра матэрыяльную культуру і быт нашых людзей. Кніга адкрывае новыя старонкі гісторыі і культуры Івацэвіч, Івацэвіччыны, разлічана на шырокае кола чытачоў, неабыякавых да мінулага роднага краю.

Книга о блаженной Ксении Петербургской : рассказы о жизни, свидетельства очевидцев о чудесах и исцелениях по молитвам блаженной Ксении, акафист, молитва / [составитель В. И. Козаченко]. - Москва : Ковчег, 2017. - 334, [1] с.

К числу лиц истинно-юродивых Христа ради, к числу истинно-блаженных, прошедших весь путь нравственного самоусовершенствования и всецело посвятивших себя на служение Господу Богу, бесспорно принадлежит и столь всем известная и глубоко чтимая подвижница XVIII века Ксения Григорьевна Петрова, почивающая на Смоленском кладбище в Петербурге. В книгу вошли рассказы о жизни, свидетельства очевидцев о чудесах и исцелениях по молитвам блаженной Ксении, акафист, молитва.

 

 

Ткачев, А. Ю. Тебе и мне Бог письмо написал : беседы после Литургии / протоиерей Андрей Ткачев. - 5-е изд.. - Киев : Послушник, 2014. - 255 с.

ТЕБЕ И МНЕ БОГ ПИСЬМО НАПИСАЛ - так говорил о Новом Завете святитель Тихон Задонский. Но Письмо это, читаемое каждым человеком с трепетом и великим вниманием, обязательно должно быть верно объяснено и проповедовано людьми, которых Господь избрал толкователями своего слова на земле. Одним из таких посланников можно назвать протоиерея Андрея Ткачева, чьи душеполезные сочинения на тему евангельских сюжетов составляют эту книгу. Обо всём этом и не только в книге ТЕБЕ И МНЕ БОГ ПИСЬМО НАПИСАЛ.

 

 

Чудеса святых, XXI век : [сборник писем / составитель А. В. Поспелов]. - 3-е изд.. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2017. - 381, [1] с.

Сборник, который читатель держит в руках, сложился из писем наших современников, присланных на почту сайта «Православие.Ru». Все они свидетельствуют о помощи святых угодников Божиих тем, кто с несомненной верой просил о ней в трудную минуту жизни. Эти свидетельства дают всем страждущим надежду на то, что помощь свыше обязательно придет. Нужно только верить! Просите, и дано будет вам... 

 

 

 

Алюшина, Т. А. Сердце просит счастья : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с.. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской)

Однажды после спектакля актриса кукольного театра Мира находит маленького мальчика Петю, и с тех пор ее жизнь меняется. Мира и малыш привязываются друг к другу, но отец Пети неприятно удивлен такой странной дружбой и старается положить ей конец. Он, холодный и властный мужчина, совершенно не собирается делить любовь сына с кем-то еще. К тому же Мира совершенно не в его вкусе. А между тем жизнь приготовила обоим сюрприз…

 

 

 

Володарская, О. Земля перестанет вращаться : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с.. - (Никаких запретных тем. Остросюжетная проза О. Володарской)

Они вместе росли, Клавдия и Лариса. Дочки члена правительства СССР – законная и внебрачная. Первой доставалось все: безоглядная любовь папы, наряды, игрушки, отдых на лучших курортах. Второй приходилось биться за многое, но прежде всего за внимание родителя. И он не обижал ее: одевал, обувал, отправлял на море. Но Лариса понимала, что ей достаются лишь объедки с барского стола…

Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пыталась заполучить все принадлежащее сестре. Но удавалось лишь отбивать у нее некоторых мужчин. А других – убивать… Ларису поймали и осудили пожизненно. Сестры потеряли друг друга на многие годы. Клавдия и не вспомнила бы о Ларе, если бы в городе снова не начали происходить похожие преступления…

 

Воронова, М. В. Врачебная ошибка : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с.. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой)

Фрида, молодая жена полковника Зиганшина, приняла решение рожать в той же больнице, где работала сама. Она была здорова, ребенок тоже, но врач совершила непростительную ошибку, проморгав возникновение проблемы. Ребенок умер, Фрида чудом выжила после многочасовой операции и больше не могла стать матерью. Зачем мужчине в расцвете лет такая женщина, ее нужно как можно скорее заменить на нормальную, завести с ней детей и жить в заслуженном счастье. Жалостливая любовь доброго Зиганшина, уверена Фрида, скоро закончится. Вот только что случится раньше – он начнет мстить преступному врачу или менять супругу на полноценную?

 

Коэльо, П. Хиппи : [роман] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского А. Богдановского]. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [2] с.

"Все, о чем повествуется здесь, было прожито и пережито мной лично". Так начинается роман мега популярного сегодня писателя Пауло Коэльо.) Что влекло  смелых, молодых людей в дальние дали? О чем мечтало это племя без вождя? Почему так стремились вырваться из родного гнезда, сообщая родителям: "Дорогой папа, я знаю, ты хочешь, чтобы я получила диплом, но это можно будет сделать когда угодно, а сейчас мне необходим опыт". Едем с ними за мечтой! Искать радость, свойственную детям, посетить то место, где ты почувствуешь, что счастлив, что все возможно и сердце твое полно любовью!

 

 

Кэнфилд, Д. Куриный бульон для души : 101 история о счастье / Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк ; предисловие Деборы Норвилл ; [перевод с английского Е. Кваша]. - Москва : Эксмо, 2019. - 411, [1] с.. - (Куриный бульон для души)

В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам куриный бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей душе. Маленькие истории из "Куриного бульона" исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого большого счастья — счастья делиться и любить. "Вы пересекаете весь мир в поисках счастья, а оно всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки от любого человека". 

 

 

 

Леонов, Н. И. Беги, если успеешь / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с.. - (Русский бестселлер. Избранное)

В курортном городке Лазурный Мыс пропал крупный московский бизнесмен Рештин. Разыскивать его прилетели два муровских сыщика Лев Гуров и Стас Крячко. Рештин любил нырять с аквалангом у скалистого берега, там он и пропал. Пришлось сыщикам тоже стать аквалангистами. Они обследовали прибрежную зону и обнаружили систему гротов, в которых был устроен цех по производству фальшивых долларов. И еще сыщики нашли там взрывное устройство, которое должно сработать через считаные минуты…

 

 

Маринина, А. Б. Горький квест : [роман : в 3 т.]  / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. – 380, [2] с.

Один из самых необычных романов Александры Марининой. Старые добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образование, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек…Мечта!? Что ж, Квест покажет… Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма необычном эксперименте - путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи «развитого социализма». Они читают пьесы Максима Горького, едят советские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки на «комсомольских собраниях», лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С виду - просто забавное приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для каждого из них?

 

Метлицкая, М. В тихом городке у моря / Мария Метлицкая . - Москва : Эксмо, 2018. - 409, [2] с.. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)

Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким солнцем его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. А главное, здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он придет на берег с маленькой девочкой Асей, дочерью своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, не подозревая, что придет время, и эта недолюбленная, никому не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный в его жизни.

 

 

Пелевин, В. О. Тайные виды на гору Фудзи / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [2] c.. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин)

Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали ее аскеты и маги древней Индии две с половиной тысячи лет назад? И если да, хватит ли у вас на это денег?  Стартап "Fuji experiences” действует не в Силиконовой долине, а в российских реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо жестче. Люди, способные профинансировать новый проект, наперечет...  
Но эта книга – не только о проблемах российских стартапов. Это о долгом и мучительно трудном  возвращении российских олигархов домой. А еще  -  берущая за сердце история подлинного женского успеха.  

 

 

Рой, О. Ю. Зов дельфина. - Москва : Эксмо, 2018. - 249, [2] с.. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)

Лера не знала, как ее угораздило влюбиться в этого Макса, ведь они с ним - абсолютно разные. Она работает в больнице и нуждается в отдыхе, а вокруг него всегда суета, он все время рвется кого-то спасать, подписывает бесчисленные петиции и выходит в море, чтобы лично преградить путь браконьерам. Ее интересуют люди, его - дельфины. Они постоянно спорят и не сходятся во мнениях едва ли не по всем вопросам. Так стоит ли им вообще быть вместе? Разум отвечает "нет", а сердце упорно повторяет "да". И вот наступает день, когда Максу приходится снова находиться на рубеже, в полушаге от смертельной опасности. Быть рядом с ним? Отступиться? Принять решение оказывается совсем непросто.

 

Сухов, Е. Е. Резидент / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с.. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)

1944 год. Западная Украина. Оперуполномоченный Смерш капитан Тимофей Романцев расследует дело о гибели своего заместителя. По данным разведки, в тылу наших войск действует группа диверсантов, которой поручено уничтожение комсостава и подрыв железнодорожных путей. Романцев захватывает перебежчика, который сообщает имя резидента, руководящего шпионской сетью. Но одного имени мало. Чтобы вычислить немецкого прихвостня, нужна дюжина оперативников-специалистов, да еще время на подбор команды. Понимая, что каждая упущенная минута работает против него, капитан в одиночку начинает охоту на резидента…

 

 

Устинова, Т. В. Звезды и Лисы : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] с.. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)

Знаменитый рэпер ПараDon’tOzz, в миру Сандро Галицкий, купается в славе и деньгах. Журналисты и поклонницы не дают ему проходу. Его брат Ник немного посмеивается над ним, но какая разница, что думает брат, начальник отделения в обыкновенном НИИ?.. В одночасье все меняется. ПараDon’tOzzа обвиняют… в убийстве совершенно постороннего человека, почему-то завещавшего рэперу и его брату все свое имущество!

 

 

 

Чиджи, К. Несбывшийся ребенок : [роман] / Катрин Чиджи ; [перевод с английского К. Карповой]. - Москва : Э, 2018. - 348, [2] с.. - (Young & Free)

Загадочный рассказчик, чья судьба неразрывно связана с жизнью главных героев, начинает свою страшную и одновременно трогательную историю. Историю, начало которой было положено в 1939 году. Зиглинда живет в Берлине в обычной семье. Мама – домохозяйка, а папа работает цензором: вымарывает из книг запрещенные слова. Его любимое занятие – вырезать фигурки из черной бумаги и ждать конца войны. Но война продолжается, и семья девочки гибнет, а она оказывается в опустевшем здании театра – единственном месте, где можно чувствовать себя в безопасности. Судьба сводит ее с Эрихом – юношей, сделавшим все, чтобы сбежать от родителей, чьей любви никогда не чувствовал. Вместе им предстоит построить лучшее будущее. Но выйдет ли у них выбраться из капкана войны? Или рассказчику, так внимательно следившему за их судьбами, придется признать: счастливый финал, к сожалению, не всегда возможен?

 

Коломбани, Л. Сплетение : [роман] / Летиция Коломбани ; [перевод с французского Серафимы Васильевой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 250, [1] с.

Индия. Смита относится к касте неприкасаемых, ее жизнь невыносима, как была невыносима жизнь ее матери и бабушки. И для дочери Смиты уготовлена та же судьба – унизительный адский труд до конца дней. Сицилия. Джулия работает в семейной мастерской. Когда с ее отцом происходит несчастный случай, ей приходится взять управление в свои руки. И в этот момент она обнаруживает, что предприятие практически разорено. Канада. Сара – блестящий адвокат, мать троих детей, которая мастерски совмещает работу и личную жизнь. Она уже совсем близка к вершине своей карьеры, когда слышит страшный диагноз врачей. Этих трех женщин, незнакомых друг с другом, объединили сила, мужество и смелость бросить вызов своей судьбе. А их жизни переплела и связала между собой незримой нитью обычная женская коса.

 

Мазин, А. В. Варяг. Золото старых богов / Александр Мазин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 381, [1] с.. - (Викинг)

Сын князь-воеводы Серегея Илья Годун вернул и приумножил прежнюю силу. Но чем сильнее воин, тем сильнее его враги. Трудно устоять в одиночку, легче, если за тобой – твой род, если рядом – верные соратники. Но бывает так, что герой скачет слишком быстро. Так быстро, что свои – не поспевают, а чужие уже ждут. И еще ждет его кое-что похуже смерти, ведь сказано было за тысячу лет до его рождения: не будет пользы тому, кто приобретет весь мир, а душу свою потеряет.

 

 

 

Робертс, Н. Родовое проклятие : [роман] / Нора Робертс ; [перевод с английского С. Б. Володиной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 367 с.. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы)

С самого детства Коннор О'Двайер из семьи потомственных ведьм не знает отбоя от местных красоток. Но в его сердце царит одна только Мира Куинн. Девушка с глазами цыганки и телом богини. Очарованный красотой Миры, Коннор не замечает, как прошлое настигает его, словно гончий пес, угрожая уничтожить все, что он любит… Сможет ли Коннор защитить свою семью, друзей и любимую? Хватит ли смелости встретиться со злом лицом к лицу?

 

 

Стил, Д. Злой умысел : [роман] / Даниэла Стил ; [перевод с английского А. Медниковой]. - Москва : Э, 2018. - 412, [1] с.. - (Великолепная Даниэла Стил)

Грейс Адамс пришлось многое пережить, прежде чем она стала супругой преуспевающего адвоката Чарльза Маккензи. Когда он решил заняться политикой, журналисты начали ворошить прошлое его красавицы жены, и на поверхность всплыли ужасающие подробности прежней жизни Грейс: предательство матери, жестокость отца, тюрьма и другие полные драматизма события. Но Грейс не привыкла падать духом, она решает бороться за право быть счастливой во что бы то ни стало.

 
 
Вход на сайт
 
 
 
Маршруты выходного дня:

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

ДУК "Івацэвіцкая раённая бібліятэчная сетка"

для рубрыкі

"Маршруты выхаднога дня"

27.09.2019 г. Івацэвіцкая цэнтральная  бібліятэка

Гадзіна прававой інфармацыі

 “Вашы пытанні – нашы адказы”

(З удзелам натарыусаў)

16.00

28.09.2019 г. Мілейкаўская сельская   бібліятэка 

Гутарка-разважанне

 “Бібліятэка, кніга, мы – разам верныя сябры!”

16.00

28.09.2019 г. Волькаўская сельская бібліятэка 

Дзень інфармацыі

 “Наведай бібліятэку – адкрый свет ведаў”

10.00

29.09.2019 г. Дабромысльская сельская  бібліятэка

Гадзіна юбіляра

 “Дрэва яго жыцця»

(Да 80-годдзя Васіля Жуковіча)

11.00

акцыя “Падары бібліятэцы кнігу”

Даведкі па тэлефонах 9 01 16,

   9 26 91

Дырэктар ДУК "Івацэвіцкая раённая бібліятэчная сетка"Г.З.Міхнюк

https://ok.ru/profile/587225245758

https://www.youtube.com/channel/UCqEsNaIC7NPPuhwoTR34xZA/about

 
 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 

 
 
 
 
 
Задать вопрос